select

Tussenflensen Interpump

Tiles Grid
Details ZF044 - tussenflens - pompserie: 44 - 53(E1) - 58(E2) - 60 - 63(VHT) - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112
Actie
502200
ZF044 - tussenflens - pompserie: 44 - 53(E1) - 58(E2) - 60 - 63(VHT) - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112


Details ZF071 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)
Actie
502201
ZF071 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)


Details ZF080 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)
Actie
502202
ZF080 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)


Details ZF070 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)
Actie
502205
ZF070 - tussenflens - pompserie: 44 - 50 - 51 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)


Details ZF091 - tussenflens - pompserie: 50 - 51 - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112
Actie
502210
ZF091 - tussenflens - pompserie: 50 - 51 - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112


Details ZF151 - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112
Actie
502220
ZF151 - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: B3/B14 - IEC 100/112


Details ZF132 - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: B3/B14 - IEC 132
Actie
502224
ZF132 - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: B3/B14 - IEC 132


Details Tussenflens - pompserie: 69 - 180/215/250mm - E-motor: B5 - IEC 132 - 180x215x250mm
502225
Tussenflens - pompserie: 69 - 180/215/250mm - E-motor: B5 - IEC 132 - 180x215x250mm


Details Tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: 7,5kW/B5 - IEC 132
502230
Tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 59(E3) - 66(VHT-SS) - E-motor: 7,5kW/B5 - IEC 132


Details Tussenflens - pompserie: 59(E3) - 47(VHT-SS) - 66(VHT-SS) - E-motor: B5 - IEC 160/180
502235
Tussenflens - pompserie: 59(E3) - 47(VHT-SS) - 66(VHT-SS) - E-motor: B5 - IEC 160/180


Details ZFONDA - tussenflens - pompserie: 44 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)
Actie
502238
ZFONDA - tussenflens - pompserie: 44 - 53(E1) - 58(E2) - 60(VHT) - 63(VHT)


Details ZFH47SB - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 60 - 66(VHT-SS) - Hydrauliek SAE B
Actie
502242
ZFH47SB - tussenflens - pompserie: 47(VHT) - 60 - 66(VHT-SS) - Hydrauliek SAE B


Details ZFH70SB - tussenflens - pompserie: 70(VHT-SS) - Hydrauliek SAE B
Actie
502246
ZFH70SB - tussenflens - pompserie: 70(VHT-SS) - Hydrauliek SAE B